Bezwaar WOZ waarde aantekenen loont

terras

Bezwaar WOZ waarde aantekenen loont, zeker als je denkt dat de WOZ waarde van je huis niet juist is getaxeerd. Je kunt bezwaar WOZ zelf aantekenen, maar waarom zou je dat doen als een bezwaarmakers bureau dat voor particulieren gratis doet? Wanneer je zelf bezwaar aantekent, ben je veel tijd kwijt aan alle regels waaraan je moet voldoen. Wanneer je een bezwaarmakers bureau inschakelt, ben je binnen een paar minuten klaar en regelen zij de hele procedure voor je. Je meld je eenvoudig aan en krijgt een machtiging en een overeenkomst toegestuurd. Deze moeten worden ondertekend en retour gestuurd zodat het bureau gemachtigd is, om namens jou, bezwaar aan te mogen tekenen. Aanmelden kan via de website of per telefoon, waarbij de papieren per post worden verstuurd. Het bezwaarmakers bureau heeft meerdere taxateurs en juristen met jarenlange ervaring in dienst die de procedures uitvoeren.

Wanneer kun je bezwaar WOZ waarde aantekenen

Bezwaar WOZ waarde aantekenen kan worden gedaan als je denkt dat de WOZ waarde van je woning of bedrijfspand niet juist is. De gemeente waar je woont stelt elk jaar de WOZ waarde vast. De WOZ waarde die op die beschikking staat, is het bedrag dat de woning of het pand waard was op 1 januari (peildatum) van het voorgaande jaar. Niet elke woning in een gemeente wordt getaxeerd. De gemeente maakt gebruik van speciale software waarbij gebruik wordt gemaakt van die taxatieprijzen, de gegevens van het Kadaster en de verkoopprijzen van huizen die rond 1 januari zijn verkocht. Zo krijgen vergelijkbare huizen hun taxatiewaarde. Elke woning wordt vergeleken met twee andere woningen. Wanneer de WOZ beschikking binnenkomt, is het zaak de gegevens van jouw woning met deze twee woningen goed te vergelijken. Afwijkingen geven in de meeste gevallen reden tot bezwaar aantekenen.

Waarom is bezwaar aantekenen belangrijk?

Bezwaar WOZ waarde aantekenen wordt gedaan omdat de WOZ waarde de grondslag vormt voor meerdere belastingen en heffingen zoals:

·         Onroerendezaakbelasting (OZB); deze wordt betaald door eigenaar of huurder van een woning, gebouw of grond

·         Waterschapsbelasting; elke eigenaar of huurder betaald voor het gebruik van de watervoorziening. (voor een alleenstaande of voor een meerpersoonshuishouden)

·         Inkomstenbelasting; deze moet worden betaald over inkomsten uit werk en over vermogen.

·         Vermogensbelasting; wanneer het vermogen boven een bepaald bedrag uitkomt moet hierover belasting worden betaald

·         Roerende ruimtebelasting; deze wordt betaald door eigenaren van woonboten, woonwagens, bedrijfsvaartuigen en kiosken.

Voor deze belastingen en heffingen wordt de grondslag bepaald door de WOZ waarde. Hoe hoger de WOZ waarde hoe hoger de aanslag van deze belastingen en heffingen. Bij een hoge hypotheek moet, in de meeste gevallen, een boeterente van 0,02 % worden betaald. Bij een hogere WOZ waarde zou die boeterente kunnen vervallen.

Hoe kun je bezwaar aan laten tekenen

Bezwaar WOZ waarde aantekenen kun je laten doen door gespecialiseerde taxateurs en juristen van een bezwaarmakers bureau. Zij doen dit gratis omdat ze betaald krijgen door de gemeente als het bezwaar gegrond verklaard wordt. Wordt het bezwaar niet gehonoreerd dan nemen ze de kosten voor eigen rekening. Het bureau heeft meer heeft te verliezen dan jij. Het enige dat je hoeft te doen is contact opnemen met het bezwaarmakers bureau en de machtiging te ondertekenen. Ze vragen ook om de WOZ aanslag en om de gegevens waarvan jij denkt dat die niet juist zijn. Daarna maken ze een bezwaarschrift op met onderbouwde punten en sturen dit naar de gemeente. Wordt het bezwaar door de gemeente niet gehonoreerd dan verandert er voor jou niets omdat de WOZ waarde niet zomaar omhoog mag worden geschroefd.