Comfortabel binnenklimaat

Het binnenmilieu dient thuis en op kantoor in orde te zijn. Alhoewel er geen wettelijke eisen bestaan voor het thermisch klimaat in een gebouw is het wel degelijk van belang voor het algemeen welzijn. Waar je ook werkt, je moet je comfortabel voelen om productief te kunnen zijn.

Wettelijk zijn er wel bepalingen voor als je op kantoor werkt. Er zijn zogenaamde minimumeisen wat betreft geluid, verlichting, het binnenklimaat en luchtverversing. Het is echter nog niet gezegd dat wanneer er aan deze minimale eisen voldaan wordt er dan ook een gezond binnenklimaat heerst.

Oplopen temperatuur

Wanneer de warmte buiten oploopt, dan gebeurt dit ook binnenshuis of op kantoor. Wanneer er meerdere mensen ergens werken dan kan er altijd iemand zijn die ontevreden is over het binnenklimaat, maar wanneer de temperatuur oploopt dan kun je wel degelijk maatregelen treffen.

Om te beginnen kun je de ontwikkeling van de warmte beperken. Je kunt er ook voor zorgen dat je gebouw of huis traag is in de opwarming. Op kantoor kan er voor gezorgd worden dat er gewerkt wordt met energiezuinige apparatuur.

Warmteoverlast verminderen

De warmteoverlast zal hierdoor verminderd worden. Wanneer het mogelijk is kun je kiezen voor kleinere ramen en kun je zonwering aanbrengen op het oosten, zuiden en westen. Ook scheidingswanden van steen en een iets zwaardere borstwering helpt al. Bovendien bestaat er de mogelijkheid van thermisch gesproken open plafonds.

Je kunt de ramen openen waar dit mogelijk is. Wanneer er binnen een bedrijf klachten zijn die gerelateerd zijn aan het binnenklimaat dan zal er echter getest dienen te worden. Er moet dan gekeken worden naar het ventilatiesysteem.

Dit zal door professionals gedaan moeten worden. Wanneer je thuis klachten krijgt met betrekking tot het binnenklimaat, dan zou je kunnen besluiten tot het laten plaatsen van bijvoorbeeld een mechanische ventilatie.

Welk systeem kies je?

Er zijn verschillende soorten systemen mogelijk, het hangt vaak samen met de bouw van je huis. Bij gezondheidsklachten is het echter raadzaam om ook thuis professionals in te schakelen. Micro-organismen kun je niet zien, maar ze zijn wel schadelijk voor je.

Het is ook moeilijk om als niet deskundige inzicht te hebben in het binnenklimaat van je woning. Welk type systeem is daarbij mede afhankelijk van je eigen eisen ten aanzien van de energiezuinigheid van een systeem.

Er bestaan dus verschillende oplossingen om met behulp van ventilatiesystemen een gezond binnenklimaat te creëren. Van warmte-terug- win systemen tot dakventilatie. Het is zaak om te weten wat het beste voor jou is. Hoe comfortabeler je je voelt, des te productiever je bent.