Bed

twijfelaar bed

Wat is een twijfelaar?

Als men in de beddenwereld spreekt van een twijfelaar, dan wordt hiermee een bed bedoeld dat voor één persoon aan...